Chmura, czyli przyśpieszenie transformacji cyfrowej w praktyce

Przeczytasz w 6 min

Klienci chcą dziś być kompleksowo obsłużeni, korzystać z przyjaznych systemów – niezależnie od miejsca i czasu – z dostępem do sprofilowanej informacji i fachowego, spersonalizowanego, proaktywnego czy też predykcyjnego doradztwa w czasie rzeczywistym. Realizowana obecnie przez wiele firm strategia transformacji cyfrowej jest więc w istocie wyjściem naprzeciw tym potrzebom poprzez budowę prostych, mobilnych, elastycznych i dopasowanych rozwiązań, z możliwością szybkiego obudowania ich nowymi, zintegrowanymi produktami i usługami. Jednocześnie transformacja cyfrowa to także ewolucja procesów wewnętrznych organizacji.

W tym świetle proces ten jawi się jako coś więcej niż tylko cyfryzacja. Jest on wykorzystaniem technologii cyfrowych do budowania nowych modeli biznesowych i operacyjnych, do tworzenia nowych kanałów dostępowych dla klientów i budowania nowych rynków. Obecnie wiele firm oraz ich partnerów handlowych – w szczególności w segmencie MSP i administracji państwowej – zaszło niezbyt daleko na drodze w kierunku transformacji cyfrowej. Nadal polegają na papierowych, ręcznych procesach, brakuje im integracji z większością partnerów, a jakość ich danych jest nadal słaba. Są one niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Nie udało im się także zmodernizować systemów IT.

Nowe źródła sukcesu

Przez lata, pomimo tych niedociągnięć, firmy mogły odnieść sukces, ale wraz ze wzrostem tempa zmian, gdy klienci stali się bardziej wymagający, nasiliła się pozosektorowa presja konkurencyjna, nadążają one z coraz większym trudem. Krótko mówiąc, stare metody pracy nie są już zgodne z nowymi źródłami sukcesu, u podstaw których są możliwości podejmowania szybszych i lepszych decyzji w oparciu o analitykę danych oraz zyskowne dostarczanie lepszego doświadczenia klientom.

W praktyce tym właśnie jest transformacja cyfrowa. Są to kompleksowe działania podejmowane w celu rozwiązania tych długotrwałych problemów, które zwiększają koszt, złożoność i nieefektywność łańcuchów dostaw. W szczególności obejmują one:

 • eliminowanie strat z łańcucha wartości, co obejmuje rezygnację z ręcznych i papierowych procesów biznesowych i back-office,
 • rozbicie silosów organizacji między grupami funkcjonalnymi i systemami IT umożliwiając prawdziwą współpracę i wymianę informacji,
 • traktowanie danych jako zasobu organizacji poprzez opracowywanie procesów oraz struktury administrowania nimi w celu zarządzania ich jakością,
 • wykorzystanie inteligentnych narzędzi do analizy biznesowej, optymalizacji tak, aby konwertować te dane na użyteczną wiedzę,
 • integrację z partnerami poprzez platformy cyfrowe przy użyciu nowoczesnych technologii takich jak interfejs API i usługi cyfrowe.

Firmy, które chcą wykorzystać transformację cyfrową muszą w pełni zrozumieć, gdzie jest ich źródło wartości w nowych technologiach. Dla jednych firm może to być marketing, dla innych sprzedaż, może być to także automatyzacja procesów lub wreszcie kombinacja tych wszystkich elementów.

Warto również podkreślić, iż w każdym przypadku niezbędne jest zbudowanie odpowiedniego zaplecza dla tej transformacji. Jej skuteczność wymaga bowiem zrównoważonego podejścia do cyfryzacji odczuwanej przez klientów, jak też cyfryzacji samego środowiska pracy organizacji. Należy mieć także świadomość, że transformacja cyfrowa to inwestycja w proces zmian, realizowany przez dłuższy czas, a nie doraźnie. Bez wątpienia paliwem transformacji cyfrowej są dane, tym bardziej, że ich ilość rośnie lawinowo. Stanowią bardzo cenny zasób w rękach firm, ale żeby ten skarb wykorzystać, by dane monetyzować, potrzebne są odpowiednie środowiska wirtualne bazujące na bezpiecznych i skalowalnych zasobach pozwalające na spięcie w całość wszystkich elementów w organizacji i poza nią.

Umiejętność współpracy i wymiany wiedzy

W najbliższych latach to nie tylko sposób przetwarzania i zastosowania danych na temat oczekiwań klientów, lecz także umiejętność bliskiej współpracy i wymiany wiedzy w oparciu o nie z innymi podmiotami na rynku będzie kluczem do sukcesu biznesowego. Stąd konieczność zmiany dotychczasowego podejścia i budowania nowego rdzenia do zarządzania cyfrowymi środkami firmy otwartego na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne.

W konsekwencji tej ewolucji powinny być tworzone platformy elektroniczne łączące dane i realizowane przez firmy transakcje. Umożliwią one budowanie nowoczesnych produktów na bazie już istniejących rozwiązań, tym samym stale zwiększając propozycje wartości dla klientów. Taka platforma stworzy także możliwość rozwoju wielu modeli biznesowych czy typów przychodów, np. wynajem czy subskrypcja.

Te sieci biznesowe – określone czasem ekosystemami – dzięki technologiom cyfrowym zaoferują znacznie lepsze produkty i usługi, niż te firmy, które działają w pojedynkę. Zagwarantują one efektywną współpracę cyfrowych organizacji zarówno z sektorem komercyjnym, jak i państwowym. Pozwolą na szybszą implementację w działalności biznesowej nowych produktów, usług czy innowacji, ich weryfikację i potencjalną modyfikację dla lepszego dopasowania do sposobu ich wykorzystywania przez klientów.

Wykorzystanie przetwarzania w chmurze w transformacji firm

Platformo-centryczne firmy oraz rozwój tak tworzonego ekosystemu wartości dla klienta wymagają innego biznesowego myślenia i tworzą potencjalnie bardzo potężną dźwignię wzrostu dla organizacji już od samego momentu ich wdrożenia. Odpowiedzią na te wyzwania są rozwiązania chmurowe. Co więcej wydaje się, iż dla skutecznego przeprowadzenia cyfrowej transformacji wykorzystanie przetwarzania w chmurze wydaje się kluczowe.

Chmura obliczeniowa jest szansą na zapanowanie nad niespójnościami zabezpieczeń oraz chaosem informacyjnym występującymi w tradycyjnym modelu, gdzie dane są przechowywane zazwyczaj w wielu różnych folderach na dyskach wspólnych, w poczcie elektronicznej, w urządzeniach mobilnych. W efekcie rodzi to znaczne ryzyko ich utraty lub ujawnienia. Tymczasem rozwiązania pozwalające na inwentaryzację danych, ich klasyfikację, szyfrowanie i bezpieczne ich współdzielenie stają się standardowymi komponentami chmury.

Technologia ta niesie ze sobą znaczny potencjał pozwalający na podniesienie efektywności IT środkami, które wcześniej nie były osiągalne ze względu na ich wysoki koszt (np. pozyskanie kompetencji, nowoczesnej technologii i wsparcia). Obok technologii równie istotnym jest także aspekt ekonomiczny adaptacji środowiska chmurowego w organizacji. Każda organizacja oczywiście musi samodzielnie nakreślić granicę, oddzielającą jej podstawową działalność od obszarów związany z przetwarzaniem w chmurze, których „outsourcing”, może być uzasadniony ekonomicznie i biznesowo. Niewątpliwie dla mniejszych firm, przetwarzanie w chmurze może być kluczowym aspektem przełamania bariery wejścia na rynek i w praktyce może oznaczać, że firma do minimum ograniczy infrastrukturę sprzętową, pozyskując ją całkowicie w formie gotowej usługi. To trend, który najczęściej obecnie obserwujemy i można się spodziewać, że taka oferta będzie szybko rozwijana w przyszłości.

W przypadku dużych podmiotów, działających w silnie regulowanych sektorach – np. usług finansowych – ważnymi wyzwaniami są kwestie związane z zapewnieniem zgodności z przepisami prawa, audyt i kontrola, przetwarzanie danych osobowych. Równie istotnym czynnikiem, wpływającym na zastosowanie tej technologii, jest bezpieczeństwo przetwarzania danych. Współczesne zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni oznaczają, że małe i średnie firmy czy też administracja publiczna, które na własną rękę chcą rozwijać systemy bezpieczeństwa IT, muszą się liczyć ze sporymi wydatkami. Dotyczy to zapewnienia ochrony fizycznej, odpowiedniego oprogramowania i pomocy specjalistów.

W tym przypadku świetną alternatywą okazuje się chmura obliczeniowa, która najczęściej oferuje dużo wyższy poziom ochrony danych w porównaniu do systemów bezpieczeństwa wprowadzanych samodzielnie. Jest ona także szansą na zapanowanie nad niespójnościami zabezpieczeń oraz chaosem informacyjnym występującymi w tradycyjnym modelu, gdzie dane są przechowywane zazwyczaj w wielu różnych folderach na dyskach wspólnych, w poczcie elektronicznej, w urządzeniach mobilnych. W efekcie rodzi to znaczne ryzyko ich utraty lub ujawnienia. Tymczasem rozwiązania pozwalające na inwentaryzację danych, ich klasyfikację, szyfrowanie i bezpieczne ich współdzielenie stają się standardowymi komponentami chmury.

Jednak wszystkie te korzyści o charakterze technologicznym, osiągane dzięki implementacji rozwiązań cloud computing, mają charakter dodatkowy i powinny być wtórne w stosunku do korzyści biznesowych, takich jak oszczędności, wzrost elastyczności – umożliwiający np. obsługę większej grupy klientów, uzyskany dzięki zwiększeniu skalowalności przedsiębiorstw – lub rozwój nowej oferty rynkowej.


Działania związane z cyfrową transformacją obejmują:

 • eliminowanie strat z łańcucha wartości, co obejmuje rezygnację z ręcznych i papierowych procesów biznesowych i back-office,
 • rozbicie silosów organizacji między grupami funkcjonalnymi i systemami informatycznymi umożliwiając prawdziwą współpracę i wymianę informacji,
 • traktowanie danych jako zasobu organizacji poprzez opracowywanie procesów oraz struktury administrowania nimi w celu zarządzania ich jakością,
 • wykorzystanie inteligentnych narzędzi do analizy biznesowej, optymalizacji by konwertować te dane na użyteczną wiedzę,
 • integrację z partnerami poprzez platformy cyfrowe przy użyciu nowoczesnych technologii takich jak interfejs API i usługi cyfrowe.

Cloud computing jako kluczowy element biznesu

Chmura przestaje być dzisiaj wyłącznie częścią infrastruktury IT, wirtualnymi serwerami, a staje się kluczowym elementem biznesu, poprawiającym jego wydajność i wspierającym innowacje. Jest źródłem gotowych komponentów, z których – prawie, jak z klocków – można budować rozwiązania dla biznesu. Przykładami takich składników są: analiza obrazu, głosu, tekstu, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe czy platformy internetu rzeczy.

W tym także świetle należy postrzegać inicjatywę budowy Chmury Krajowej, której jednym z dwóch głównych inicjatorów jest PKO Bank Polski. Otwiera ona zupełnie nowy etap w cyfrowym rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dzięki naszemu projektowi zyskają one pewność, że migracja biznesu do chmury będzie zgodna z wymogami lokalnych regulatorów rynku. W pierwszej kolejności chcemy zaoferować kluczowe, zintegrowane usługi IT dostępne w chmurach zagranicznych dostawców, w tym usługi cyberbezpieczeństwa. Jednak nasze centra danych i same dane będą zlokalizowane w Polsce. Usługi chmurowe będą realizowane w polskiej jurysdykcji, uwzględniając wymogi poszczególnych sektorów gospodarki oraz administracji publicznej.

Skuteczność cyfrowej transformacji wymaga zrównoważonego podejścia do cyfryzacji odczuwanej przez klientów, jak też cyfryzacji samego środowiska pracy organizacji. Należy mieć także świadomość, że transformacja cyfrowa to inwestycja w proces zmian, realizowany przez dłuższy czas, a nie doraźnie. Bez wątpienia paliwem transformacji cyfrowej są dane, tym bardziej, że ich ilość rośnie lawinowo. Stanowią bardzo cenny zasób w rękach firm, ale żeby ten skarb wykorzystać, by dane monetyzować, potrzebne są odpowiednie środowiska wirtualne bazujące na bezpiecznych i skalowalnych zasobach pozwalające na spięcie w całość wszystkich elementów w organizacji i poza nią.

Ponadto naszym priorytetem jest istotne skrócenie czasu realizacji strategicznych inicjatyw naszych klientów związanych z transformacją cyfrową. Oparcie usług cyfrowych o nowoczesną i lokalną infrastrukturę to także większe bezpieczeństwo oraz niższe koszty dla biznesu i administracji. W krajach, w których rozwinięte są usługi chmurowe, idzie za nimi szybki wzrost zaawansowania technologicznego gospodarki. Przykładowo, usługi takie jak Blockchain as a Service – technologii, której nasz bank jest również aktywnym promotorem – będą miały szansę wyznaczyć standardy i umożliwią wprowadzanie innowacji na szeroką skalę, również poza sektorem finansowym.

Wierzymy, że Chmura Krajowa będzie miała znaczący wpływ na rozwój innowacji w polskich przedsiębiorstwach oraz umożliwi budowanie cyfrowej nowoczesnej administracji publicznej. Zapewni ona możliwości budowy atrakcyjnych środowisk interakcji z klientami poprzez otwarcie się firm na ekosystem gospodarki oparty na danych. Najbliższe lata w znacznym stopniu zmienią sposób myślenia o biznesie i usługach. Wygrają ci gracze, którzy już dziś wpisują te rozwiązania i współpracę z innymi podmiotami na rynku w działalność firmy.

Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przeczytaj też:

Przeczytasz w 6 min
0

Co czeka ITSM w roku 2020: opisujemy 6., najważniejszych trendów

Przeczytasz w 6 min Najistotniejsze trendy w rozwoju ITSM w 2020 roku to przede wszystkim automatyzacja wzbogacona o rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, aplikacje mobilne oraz zwiększające się znaczenie dobrego doświadczenia nie tylko użytkowników, ale także pracowników IT, czyli Employee Experience. Warto przyjrzeć się im bliżej!

Przeczytasz w 4 min
0

Cyfrowa transformacja w sektorze ubezpieczeń

Przeczytasz w 4 min Ostatnie miesiące w znaczący sposób przyczyniły się do przyspieszenia cyfryzacji Nationale-Nederlanden. Niemal z dnia na dzień musieliśmy dostosować funkcjonowanie biznesu do zupełnie nowych warunków. W rezultacie zmieniającego się otoczenia wdrożyliśmy zdalną weryfikację tożsamości z wykorzystaniem usługi MojeID oraz sprzedaż ubezpieczeń na życie online.

Przeczytasz w 6 min
2
0

Wielka cofka. Przepis na rotację zamiast hybrydy

Przeczytasz w 6 min Wymuszone powroty do biur w związku z oscylacją zachorowań albo myśleniem życzeniowym o końcu pandemii pandemii okazały się dobrym przepisem na porażkę: utratę pracowników, czarny PR. Model pracy zdalnej bazował na zaufaniu. Jeśli raz udzielony kredyt został spłacony, dlaczego nie można było go przedłużyć? Wielkim i udanym testem dojrzałości cyfrowej, organizacyjnej i procesowej ochrzczono pandemiczny […]

Dziś tam gdzie jest cyfrowe terra incognita są członkowie CXOHUB, którzy są pionierami cyfryzacji, transformacji do nowej gospodarki (new normal).

Zapraszam do udziału,
Szymon Augustyniak

Misja, wizja i wartości CXO HUB

 • CXO HUB powstało, aby zgromadzić najlepszych menedżerów i ekspertów w zakresie szeroko pojętej cyfrowej zmiany.
 • Misją społeczności CXO HUB jest promowanie wiedzy oraz sylwetek jej członków na arenie polskiej oraz międzynarodowej.
 • Społeczność CXO HUB stanie się widoczną, słyszalną siłą w dyskursie o przyszłości i standardach w zakresie zastosowań nowych technologii.

Zdobywaj kontakty, buduj relacje

CXO HUB:

 • wspiera budowę wizerunku merytorycznej i doświadczonej firmy
 • zapewnia oryginalne, inteligentne formaty budowania relacji
 • tworzy zaangażowaną i aktywną społeczność
 • buduje i dystrybuuje unikalny content dla publiczności
 • zapewnia przestrzeń do budowy kontaktu, relacji i wpływu

Dołącz do nas!

Formuła CXO HUB jest etyczna w wymiarze moralnym, obiektywna w wymiarze poznawczym oraz neutralna w wymiarze relacji z rynkiem.

Dołącz do naszej społeczności w serwisie LinkedIn

 

Dla kogo jest CXO HUB:

 • CIO polskich przedsiębiorstw
 • szefowie IT
 • liderzy największych firm w Polsce
 • decydenci zakupu rozwiązań informatycznych