Jak będzie wyglądać fabryka przyszłości?

Przeczytasz w 5 min

Nadeszła złota era inteligentnych technologii robotyzacji i automatyzacji opartych na różnych typach zaawansowanych algorytmów, wspieranych w dużej mierze przez sztuczną inteligencję – Artificial Intelligence. Jest to trend niezwykle istotny dla przemysłu. Złożoność systemów automatyki i zakładów przemysłowych wzrasta bowiem wraz z elastycznością – czy też swego rodzaju konfiguralnością – produkcji i wielkością fabryk. Co za tym idzie nieprzerwanie rosną wymagania względem dostępności danych dotyczących produkcji, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby osób zajmujących się ich analizą. I co najważniejsze, przechowywanie i transfer danych muszą być niezawodne, bezpieczne i wydajne.

Łączenie systemu biznesowego z warstwą automatyki i produkcji stało się kluczem cyfryzacji przedsiębiorstw i implementacji idei Przemysłu 4.0. Klienci ABB oczekują nowoczesnych rozwiązań z zakresu Manufacturing Operations Management umożliwiając im bezproblemową integrację systemu zarządzania przedsiębiorstwem z systemem produkcyjnym wraz ze skutecznym, elastycznym i pewnym zarządzaniem oraz realizacją zleceń produkcyjnych z poprawą przepustowości produkcji, i minimalizacją zapasów. Kompleksowa interoperacyjność warstwy biznesowej ze środowiskiem produkcyjnym pozwoli klientowi na integracje wszelkich informacji z jakiegokolwiek systemu w dowolnym miejscu dając pełną przejrzystość procesu śledzenia i identyfikacji (Track and Trace).

W 2019 roku fabryka przyszłości – a może już właściwie teraźniejszości – jest zautomatyzowana i coraz inteligentniejsza. Postępy w sztucznej inteligencji oznaczają, że roboty zaczynają uczyć się na własnych błędach i dzielą się wiedzą, aby poprawić wyniki. Co raz bardziej realne staje się zarządzanie procesami wytwórczymi na zasadach wytwarzania opartego o współpracę (Collaborative Manufacturing) człowiek-maszyna-algorytm.

W 2019 oczekiwania naszych klientów są proste i klarowne: w nowoczesnym zarządzaniu podstawą jest informacja, jednak surowe dane nie stanowią wartości same w sobie. Dopiero przetworzone i przedstawione w odpowiednim kontekście tworzą wiedzę, która może być innowacyjnie i skutecznie wykorzystywana do podejmowania najlepszych decyzji. W 2019 roku fabryka przyszłości – a może już właściwie teraźniejszości – jest zautomatyzowana i coraz inteligentniejsza. Postępy w sztucznej inteligencji oznaczają, że roboty zaczynają uczyć się na własnych błędach i dzielą się wiedzą, aby poprawić wyniki. Co raz bardziej realne staje się zarządzanie procesami wytwórczymi na zasadach wytwarzania opartego o współpracę (Collaborative Manufacturing) człowiek-maszyna-algorytm.

Bycie gotowym na nową falę automatyzacji

Ile fabryk i przedsiębiorstw, tyle definicji Przemysłu 4.0. I zapewne każda jest poprawna. Nie istnieje bowiem jedna cudowna lista wymagań, którą należy spełnić, aby być uznanym za certyfikowanego przedsiębiorcę 4.0. Uparcie należy podkreślać istotę nowoczesnej automatyzacji i przemysłu 4.0. Jest to ciągłe zwiększanie produktywności, doskonałości operacyjnej i efektywności ekonomicznej firmy przy użyciu technologii umożliwiających podłączenie urządzań, procesów w jednym wspólnym i spójnym ekosystemie.

Niedawny raport the Economist Intelligence Unit, na zlecenie ABB, podsumował gotowość gospodarek do następnej fali automatyzacji, spojrzał poza standardowy schemat myślenia Przemysł 4.0 = technologia, automatyzacja. Filtrując cały szum wokoło Industry 4.0 powinniśmy ogniskować naszą uwagę na aspekcie życia w połączonym świecie, gdzie jedna gospodarka bardzo silnie wpływa na drugą, gdzie jedna technologia interferuje z inną, gdzie jeden segment przemysłu wymusza szybką zmianę w innej gałęzi. W dobie „cyfrowych bliźniaków” nie możemy przeoczyć aspektu socjalnego, edukacyjnego oraz prawnego dziejących się zmian, w szczególności uwypuklając dwa obszary:

 1. Gotowość systemów legislacyjnych w świecie danych i IoT – Nie można pominąć faktu odpowiedzialności robotów – wyposażonych w sztuczną inteligencję – za ich działanie. Wydaje się, że właściciel modelu powinien być odpowiedzialny za wyniki uczenia się sieci neuronowej i sposób interakcji ze światem zewnętrznym na wzór rodzica biorącego odpowiedzialność za czyny swoich dzieci.
 2. Gotowość systemów edukacyjnych a nowe zawody – Już dzisiaj zauważalna jest nowe pozycja i rola człowieka w procesie wytwarzania i obsługi zdarzeń ciągłych. Wpływają na to czynniki takie jak: kolaboracja z systemami autonomicznymi podejmującymi własne, niezależne od operatora decyzje w czasie rzeczywistym; eksperckość i kreatywność jako główny czynnik amplifikujący wartości generujące przez tandem człowiek i coboty (tzw. roboty kolaborujące); AI jako nowa koncepcja modelów B2B. W ABB zauważamy potrzebę dawania młodym osobom możliwości kształtowania umiejętności do obsługi i „opanowania” nowych urządzeń, procesów i sposobu pracy w erze cyfrowych maszyn i procesów. Cieszy fakt, że w Polsce też powoli dostrzegamy tę potrzebę.

Autonomiczne systemy

Raport ABB i Harvard Business Review wykazuje wzrost sprzedaży robotów przemysłowych o 18% w roku 2017 na świecie. International Federation of Robotics przewiduje, że już w następnym roku świat przekroczy barierę 3 mln robotów wykorzystanych w przemyśle. Zgodnie z różnymi danymi statystycznymi nasz przemysł w Polsce jest w 15 proc. w pełni zautomatyzowany, a 75% przedsiębiorców deklaruje, że częściowo posiadają automatyzację swoich linii produkcyjnych, procesów. Pomimo wznoszących trendów, w Polsce, w ostatnich dwóch latach, mamy 25% wzrost liczby dostarczonych robotów przemysłowych. W tym obszarze ciągle mamy dużo do zrobienia.

Następny poziom zaawansowania cyfryzacji produkcji (i nie tylko) to autonomiczne systemy, roboty, które „czują” otaczający je świat, potrafią samodzielnie się konserwować i naprawiać. To systemy, które same uczą się i przeprogramowują bazując na swoim doświadczeniu i wynikach podjętych wcześniej działań. Rozwój tej innowacji technologicznej w ABB zapoczątkowany został w inspekcji silników. Robot przeszukuje szczelinę powietrzną między stojanem a wirnikiem dużych silników lub generatorów w celu wizualnego sprawdzenia ich stanu, redukując w ten sposób przestoje i koszty kontroli. Jednak w najbliższej przyszłości automatyzacja nie będzie ograniczona tylko do procesów operacyjnych i krótkoterminowych pętli decyzyjnych, ale będzie również obejmować procesy menedżerskie, planowanie średnio- i długoterminowe decyzje inwestycyjne, co trzeba najpierw zmodernizować, zainwestować itp.

Filtrując cały szum wokoło Industry 4.0 powinniśmy ogniskować naszą uwagę na aspekcie życia w połączonym świecie, gdzie jedna gospodarka bardzo silnie wpływa na drugą, gdzie jedna technologia interferuje z inną, gdzie jeden segment przemysłu wymusza szybką zmianę w innej gałęzi. W dobie „cyfrowych bliźniaków” nie możemy przeoczyć aspektu socjalnego, edukacyjnego oraz prawnego dziejących się zmian, w szczególności uwypuklając dwa obszary: gotowości systemu legislacyjnego na w świecie danych i IoT oraz systemu edukacyjnego na pojawiające się nowe zasoby.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie systemów predykcyjnych jest ogromną rewolucją, która pociąga za sobą konieczność zmian organizacyjnych, a często także technologicznych, dlatego warto przygotować plan ewolucyjnego wdrażania tego typu rozwiązań. Pierwszy krok to objęcie „opieką” kilku najważniejszych urządzeń i analiza przydatność takiego rozwiązania. Jeśli rozwiązanie się sprawdza powoli rozszerza się je na kolejne elementy infrastruktury. Jest to podejście zdroworozsądkowe i ekonomiczne, a nie tylko technologiczne. Chodzi bowiem o to, by ze zbieranych danych zacząć efektywnie korzystać. Umieć znaleźć balans pomiędzy budżetem, a koniecznymi inwestycjami. Naprawić czy wymienić? Umiejętność podejmowania takich decyzji jest bardzo ważna, ponieważ pozwala na kierowanie środków finansowych w miejsca, które dadzą najlepszy zwrot z inwestycji i przyniosą korzyść z punktu widzenia biznesowego. Z doświadczenia w ABB wynika, że rozwiązania klasy predictive maintenance mogą nawet dziesięciokrotnie zmniejszyć liczbę wymaganych konserwacji i napraw.

A może kwantowe komputery?

Podstawy teoretyczne konstrukcji komputera kwantowego zostały przedstawione ponad 30 lat temu, ale dopiero od niedawna udaje się stworzyć konstrukcje, które mogą mieć praktyczne zastosowanie. Już w pierwszych dniach tego roku IBM zaprezentował nową odsłonę komputerów kwantowych – The Q System One – modułowe Quantum Computing, gotowe do skalowania w centrach danych. Roberta S. Sutora, wiceprezesa działu IBM Q, mówi: „jesteśmy w fazie quantum ready”. Microsoft zachęca programistów do zgłębiania tego obszaru poprzez udostępnianie i popularyzacje języka Q# wraz z gotowymi bibliotekami programistycznymi Quantum Development Kit. Google zaś nie pozostaje w tyle od wielu lat inwestując w platformę i oprogramowanie ukierunkowując wysiłek badawczy na zbudowanie procesorów kwantowych i algorytmów w celu znacznego przyspieszenia zadań obliczeniowych związanych ze sztuczną inteligencją. Wszyscy są gotowi na dostarczanie usługi QC z poziomu chmury.

Już dzisiaj zauważalna jest nowe pozycja i rola człowieka w procesie wytwarzania i obsługi zdarzeń ciągłych. Wpływają na to czynniki takie jak: kolaboracja z systemami autonomicznymi podejmującymi własne, niezależne od operatora decyzje w czasie rzeczywistym; eksperckość i kreatywność jako główny czynnik amplifikujący wartości generujące przez tandem człowiek i coboty (tzw. roboty kolaborujące); AI jako nowa koncepcja modelów B2B.

Dzisiejsze kilkudziesięcio-kubitowe systemy są już zdolne wykonywać złożone algorytmy, z którymi nie radzą sobie tradycyjne komputery. Przyszłość programów optymalizacyjnych i Machine Lerarning – a wiele jest takich w energetyce, automatyce czy zarządzaniu produkcją – należy do komputerów kwantowych. Ich realne wdrożenie będzie miało nieprzewidywalny wpływ na definicje otaczającego nas świata i redefinicje co jest a co nie jest możliwe. Projektowanie i programowanie w tym obszarze jest totalnie odmienne. Skupienie się na edukacji i zdobywaniu doświadczenia w tym obszarze dzisiaj to najlepsza inwestycja na budowanie swojej przyszłościowej przewagi konkurencyjnej. Rewolucja QC nadejdzie, i to szybciej niż się spodziewamy.

Przemysław Zakrzewski, dyrektor Polskiego Centrum Rozwoju Oprogramowania ABB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przeczytaj też:

Przeczytasz w 11 min
0

Jak w mBanku IT stało się filarem biznesu z wizją

Przeczytasz w 11 min Jaka powinna być rola dobrego Chief Technology Officera w przedsiębiorstwie? Przed tym pytaniem stanęłam na początku drogi w Centrum Usług Wspólnych mBanku. Postawiłam sobie jeden cel. Należy stworzyć warunki technologiczne, w których biznes może śmiało marzyć o tym, gdzie chciałby być, co robić i jak działać. Chciałam być takim CTO, przy którym apetyt na marzenia rośnie.

Przeczytasz w 10 min
0

Żabka: Dziś widzimy efekty prowadzonej od kilku lat cyfrowej transformacji

Przeczytasz w 10 min Z Łukaszem Taterką, dyrektorem Departamentu Informatyki i Michałem Masłowskim, Senior IT Service Operations Managerem w Żabka Polska rozmawiamy o tym, jak na stan epidemii w Polsce reaguje sektor retail; z jakimi największymi problemami musiała sobie poradzić sieć sklepów Żabka i w jaki sposób tego dokonano; jakie nowe projekty wygenerował obecny kryzys, a realizację jakich przyspieszył oraz jakie cele stawia dziś biznes przed działami IT.

Przeczytasz w 6 min
0

Odpowiedzialność osobista CIO

Przeczytasz w 6 min Natłok obowiązków i dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość sprawiają, że coraz trudniej znaleźć czas na zagadnienia związane z odpowiedzialnością osobistą. To zresztą naturalne, że więcej czasu poświęcamy efektywnemu wykonaniu pracy, celom biznesowym czy własnej karierze niż zastanawianiu się nad ryzykiem wtrącenia do więzienia czy zapłaty odszkodowania. Czy więc na pewno wiemy, za co odpowiadamy? Jeśli nie, warto poznać hasło Liability Compliance…

Dziś tam gdzie jest cyfrowe terra incognita są członkowie CXOHUB, którzy są pionierami cyfryzacji, transformacji do nowej gospodarki (new normal).

Zapraszam do udziału,
Szymon Augustyniak

Misja, wizja i wartości CXO HUB

 • CXO HUB powstało, aby zgromadzić najlepszych menedżerów i ekspertów w zakresie szeroko pojętej cyfrowej zmiany.
 • Misją społeczności CXO HUB jest promowanie wiedzy oraz sylwetek jej członków na arenie polskiej oraz międzynarodowej.
 • Społeczność CXO HUB stanie się widoczną, słyszalną siłą w dyskursie o przyszłości i standardach w zakresie zastosowań nowych technologii.

Zdobywaj kontakty, buduj relacje

CXO HUB:

 • wspiera budowę wizerunku merytorycznej i doświadczonej firmy
 • zapewnia oryginalne, inteligentne formaty budowania relacji
 • tworzy zaangażowaną i aktywną społeczność
 • buduje i dystrybuuje unikalny content dla publiczności
 • zapewnia przestrzeń do budowy kontaktu, relacji i wpływu

Dołącz do nas!

Formuła CXO HUB jest etyczna w wymiarze moralnym, obiektywna w wymiarze poznawczym oraz neutralna w wymiarze relacji z rynkiem.

Dołącz do naszej społeczności w serwisie LinkedIn

 

Dla kogo jest CXO HUB:

 • CIO polskich przedsiębiorstw
 • szefowie IT
 • liderzy największych firm w Polsce
 • decydenci zakupu rozwiązań informatycznych