Cyfryzacja portfeli projektów w sektorze utilities

Przeczytasz w 4 min

W jaki sposób pandemia zmienia sposób działania sektora utilities? Na przykładzie wrocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) powiedzieć można, że wszystko i… nic. Na przestrzeni ostatniej dekady spółka zarządzająca dostarczaniem wody do stolicy Dolnego Śląska wyrosła na cyfrowego bohatera branży i nie tylko, a wdrożone rozwiązania i procesy przyniosły jej rozgłos na polskim i europejskim rynku.

Wdrożenie odpowiedniego trybu uwierzytelnienia cyfrowego pozwoliłoby użyć formy dokumentowej, która spełniłaby aktualne wymagania skuteczności zawarcia umowy w naszej branży. Już dziś jest to w naszym zasięgu poprzez wzmocnienie cyfryzacji procesów zatwierdzania umów. W grę wchodzi e-podpis, tożsamość potwierdzana przez banki, albo np. rozwiązanie oparte o Blockchain. Jeśli uda się wprowadzić taką formę podpisywania umów, byłby to cyfrowy ślad po pandemii, wyraźnie inspirowany sytuacją, którą ona wywołała.
Piotr Słomianny, CIO i CFO w MPWiK Wrocław

„To ciekawa sytuacja, być może nietypowa, ponieważ w naszym wypadku COVID nie zmienił wiele w zakresie prowadzonych i planowanych projektów” – mówi Piotr Słomianny, CIO i CFO w MPWiK Wrocław, laureat m.in. konkursu CIO Roku (nagroda Diament CIO) oraz zdobywca tytułu CIO of the Year Europe 2019 w kategorii Sustainability. „Realizujemy naszą strategię, plan przyjęty wcześniej, który potwierdza, że dzięki digitalizacji jesteśmy przygotowani nawet na niespodziewane. Nasza cyfrowa odporność jest na tyle silna, że w ostatnim tygodniu marca, planowo, sfinalizowaliśmy wdrożenie nowego systemu ERP” – wyjaśnia. Jest to zapewne jedno z nielicznych, przeprowadzonych w trakcie największego wzmożenia pandemii wdrożeń tak kluczowego systemu w Europie.

Podstawą dobrze zaplanowane plany ciągłości działania

Oczywiście w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji nastąpiła zmiana trybu pracy. Sprawnie udało się wdrożyć model pracy zdalnej. Pracownicy administracji z dnia na dzień przeszli na home office. Podczas pierwszego weekendu lockdown, departament IT dostosował sieć i infrastrukturę do nowych wyzwań. W związku z wprowadzeniem konieczności pracy zdalnej jego pracownicy skonfigurowali i wyposażyli w odpowiednie oprogramowanie 80 stacji roboczych, które tuż po pierwszym weekendzie lockdown systematycznie odbierali użytkownicy, pojedynczo, odbywając jednocześnie odpowiednie szkolenie z wykorzystania sieci VPN. W szczytowym momencie zdalnie pracowało 240 pracowników.

Digitalizacja przeprowadzona w MPWiK we Wrocławiu okazała się szczepionką na problemy organizacji, które ewentualnie mogłyby pojawić się wraz z pandemią. Istotną zmianą organizacyjną było zwirtualizowanie Biura Obsługi Klienta. Decyzja o zamknięciu fizycznych punktów zapadła szybko i nie była zbyt dużym wyzwaniem. Od kilku lat wszystkie sprawy klienci MPWiK mogą już załatwić przez infolinię, e-BOK, zwykły mail lub – w ostateczności – listem tradycyjnym. Od marca BOK jest zamknięty, a firma przetwarza tę samą liczbę spraw. Monitoring procesów dowodzi też, że utrzymana została w zdalnej formule ich jakość.

Jednak około połowy kadry MPWiK we Wrocławiu stanowią pracownicy fizyczni, odpowiadający za ciągłość produkcji wody, pracy oczyszczalni i utrzymanie infrastruktury sieciowej. Najważniejsza okazała się więc relokacja krytycznych dla funkcjonowania MPWiK służb tak, aby odseparować kluczowych pracowników i członków brygad oraz dostosować tymczasowe lokalizacje do wymogów higienicznych czasu pandemii. Warto wspomnieć, że zaledwie 1,5 roku wcześniej firma scentralizowała większość terenowych służb w nowej Bazie Transportowo-Logistycznej. Dzięki temu pracownicy terenowi mieli pracować bardziej efektywnie. Konieczna była ponowna ich relokacja, która także została przeprowadzona z powodzeniem, m.in. dzięki wcześniejszemu zdefiniowaniu – w ramach opracowanych planów ciągłości działania – kluczowych pracowników.

Najwięcej uwagi poświęcone zostało zresztą właśnie procesom utrzymania ciągłości działania. MPWiK posiada status Operatora Infrastruktury Krytycznej i Operatora Usług Kluczowych, musi więc posiadać plany ciągłości działania. „Nie jesteśmy wyjątkiem, ale też mamy dowód, że dobrze je zaplanowaliśmy” – mówi Piotr Słomianny. Jak mówił w rozmowie z nami w ramach cyklu ITwiz #IT4business – przeprowadzonej w kulminacyjnych tygodniach pandemii – firma zmuszona była rozszerzyć plany ciągłości, dotychczas obejmujące przede wszystkim atak hakerów, powódź czy blackout, ale nie wystąpienie pandemii.

Cyfrowa szczepionka na ewentualne problemy organizacji

Digitalizacja okazała się szczepionką na problemy organizacji, które ewentualnie mogłyby pojawić się wraz z pandemią. Istotną zmianą organizacyjną – poza wysłaniem pracowników administracji na home office – było zwirtualizowanie Biura Obsługi Klienta. Decyzja o zamknięciu fizycznych punktów zapadła szybko i nie była zbyt dużym wyzwaniem. Od kilku lat wszystkie sprawy klienci i tak mogą już załatwić przez infolinię, e-BOK, zwykły mail lub – w ostateczności – listem tradycyjnym.

Jak zapewnia Piotr Słomianny, priorytety i cele – mimo pandemii COVID-19 – nie zmieniają się. Automatyzacja i analityka oparta na danych uzyskiwanych z IoT to kurs nadawany dla całej firmy. Natomiast jeśli szerzej spojrzeć na branżę utilities, w szczególności usług komunalnych, to – jego zdaniem – widać, że portfele projektów się cyfryzują. W komunalnych spółkach wodnych pojawiły się kwestie automatyzacji organizacji pracy brygad remontowych, szerszego oczujnikowania infrastruktury.

Także w tym wypadku cyfryzacja procesów obiegu dokumentów pozwoliła utrzymać ich płynność. „Od marca BOK jest zamknięty, a przetwarzamy tę samą liczbę spraw. Monitoring procesów dowodzi też, że utrzymana została w zdalnej formule ich jakość” – mówi Piotr Słomianny. „W zasadzie można by stwierdzić, że BOK tak naprawdę nie został nigdy zamknięty, a zmieniliśmy tylko miejsce i sposób obsługi Klientów. Wspólne rozumienie potrzeb z kolegami z IT i dbałość o systematyczny rozwój w zakresie digitalizacji, w tym właśnie w sferze klienta, pozwoliło praktycznie z dnia na dzień przenieść całą obsługę do bezpiecznego na ten czas świata online”– dodaje Gabriela Świąder, dyrektor Centrum Obsługi Klienta w MPWiK we Wrocławiu.

W chwili obecnej eBOK obsługuje szereg spraw MPWiK Wrocław. Jednak skuteczne zawieranie i zmienianie treści umów – zgodnie z „Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” – wymaga formy pisemnej. „Wdrożenie odpowiedniego trybu uwierzytelnienia cyfrowego pozwoliłoby użyć formy dokumentowej, która spełniłaby aktualne wymagania skuteczności zawarcia umowy w naszej branży. Już dziś jest to w naszym zasięgu poprzez wzmocnienie cyfryzacji procesów zatwierdzania umów” – twierdzi Piotr Słomianny. W grę wchodzi e-podpis, tożsamość potwierdzana przez banki, albo np. rozwiązanie oparte o Blockchain. Jeśli uda się wprowadzić taką formę podpisywania umów, byłby to cyfrowy ślad po pandemii, wyraźnie inspirowany sytuacją, którą ona wywołała.

Cyfryzacja agendy projektów

Jak zapewnia Piotr Słomianny, priorytety i cele – mimo pandemii COVID-19 – nie zmieniają się. Automatyzacja i analityka oparta na danych uzyskiwanych z IoT to kurs nadawany dla całej firmy. Natomiast jeśli szerzej spojrzeć na branżę utilities, w szczególności usług komunalnych, to – jego zdaniem – widać, że portfele projektów się cyfryzują. W komunalnych spółkach wodnych pojawiły się kwestie automatyzacji organizacji pracy brygad remontowych, szerszego oczujnikowania infrastruktury. „To mnie bardzo cieszy. Niezmiennie też mam nadzieję, że poprzez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie uda się benchmarkować i standaryzować te procesy w całej branży” – podsumowuje Piotr Słomianny.

Szymon Augustyniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przeczytaj też:

Przeczytasz w 6 min
0

Technologie stanowiące przyszłość i szansę na lepszą opiekę medyczną

Przeczytasz w 6 min Posiadając największą na rynku średnią liczbę farmaceutów na aptekę – którym niebawem ustawa znacznie rozszerzy kompetencje – jako Gemini Polska musieliśmy w szybkim trybie dokonać cyfrowej transformacji. Wdrażanie opieki farmaceutycznej i przekucie jej na nowe usługi, a co za tym idzie, finalną korzyść dla pacjenta, nie byłoby bowiem możliwe bez udziału nowoczesnych technologii i bezpiecznego przetwarzania danych. Program transformacyjny – mający swe korzenie w strategii biznesowej, ale związany także z silnym wzrostem popytu w kanale online i offline – zdefiniowaliśmy na początku 2019 roku. Niedawno zakończyliśmy jego pierwszy etap.

Przeczytasz w 5 min
0

ARiMR: Jak wprowadziliśmy zwinne metody rozwoju IT

Przeczytasz w 5 min W ciągu dwóch lat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała fundamentalnych zmian w zakresie cyfryzacji obsługi klientów. Jednocześnie długo oczekiwane efekty przyniosły: pełne przejście na zwinne metodyki wytwórcze przy pisaniu oprogramowania, budowa własnych kompetencji oraz ciągła rozbudowa działu IT.

Przeczytasz w 5 min
0

Inter Cars: Dziś nie tylko IT, ale i biznes musi mieć plany awaryjne

Przeczytasz w 5 min Z Robertem Kucharczykiem, CIO w Inter Cars rozmawiamy o tym, jak na stan epidemii w Polsce reaguje sektor handlu częściami samochodowymi; czy można było się przygotować na taką sytuację; czym różni się od innych sytuacji kryzysowych; czy wymusiła ona realizację nowych projektów; z jakimi, największymi problemami musiało sobie poradzić Inter Cars i w jaki sposób tego dokonano oraz jakie cele stawia dziś biznes przed IT.

Dziś tam gdzie jest cyfrowe terra incognita są członkowie CXOHUB, którzy są pionierami cyfryzacji, transformacji do nowej gospodarki (new normal).

Zapraszam do udziału,
Szymon Augustyniak

Misja, wizja i wartości CXO HUB

 • CXO HUB powstało, aby zgromadzić najlepszych menedżerów i ekspertów w zakresie szeroko pojętej cyfrowej zmiany.
 • Misją społeczności CXO HUB jest promowanie wiedzy oraz sylwetek jej członków na arenie polskiej oraz międzynarodowej.
 • Społeczność CXO HUB stanie się widoczną, słyszalną siłą w dyskursie o przyszłości i standardach w zakresie zastosowań nowych technologii.

Zdobywaj kontakty, buduj relacje

CXO HUB:

 • wspiera budowę wizerunku merytorycznej i doświadczonej firmy
 • zapewnia oryginalne, inteligentne formaty budowania relacji
 • tworzy zaangażowaną i aktywną społeczność
 • buduje i dystrybuuje unikalny content dla publiczności
 • zapewnia przestrzeń do budowy kontaktu, relacji i wpływu

Dołącz do nas!

Formuła CXO HUB jest etyczna w wymiarze moralnym, obiektywna w wymiarze poznawczym oraz neutralna w wymiarze relacji z rynkiem.

Dołącz do naszej społeczności w serwisie LinkedIn

 

Dla kogo jest CXO HUB:

 • CIO polskich przedsiębiorstw
 • szefowie IT
 • liderzy największych firm w Polsce
 • decydenci zakupu rozwiązań informatycznych