CXO HUB. Digital w sektorze zdrowia: zapaść i odbicie

Przeczytasz w 4 min

 Niemal 40 osób połączyło się zdalnie i aktywnie wzięło udział w pierwszym spotkaniu naszej społeczności CXO HUB. Zapaść i odbicie cyfryzacji w sektorze ochrony zdrowia okazała się nośnym i uniwersalnym tematem. 

Pretekstem do tego ujęcia tematu był głośny raport Accenture Accenture 2020 Digital Health Consumer Survey z lutego 2020, dostępny wraz z aktualizacją. 

Migawka z przeszłości

Andrzej Osuch, dyrektor ds. Transformacji Biznesowej w Grupie LUX MED, zwrócił uwagę, że pierwotny raport zdążył uchwycić wyraźne załamanie w adaptacji usług cyfrowych w sektorze ochrony zdrowia – do poziomów sprzed 2016 r. Dlatego zaproponował podejście do dyskusji o teraźniejszości i przyszłość sektora zdrowia przez pryzmat niezbędnej korekty. „Pandemia zmieniła w ogóle wiele w cyfryzacji, w szczególności w sektorze zdrowia. Na swój sposób dała też szansę na odwrócenie negatywnego trendu, o ile dobrze się zjawisko zrozumie, uchwyci i we właściwy sposób zareaguje” – mówi Andrzej Osuch.

Pacjenci odwrócili się w dużej mierze od cyfryzacji, ponieważ otrzymywali niskiej jakości UX, tracili zaufanie do dostawcy i nawet orientację w cyfrowej przestrzeni, do której ich kierowano. Wreszcie, porównując swoje doświadczenie z cyfrowym produktem/usługą – nie dostrzegali nowej wartości ze zmiany. Niekiedy wręcz odczuwali regres w stosunku do analogowych sposobów korzystania ze służby zdrowia. Jak zauważył Andrzej Osuch, na naszym rynku zdrowia cyfryzacja właściwie raczkuje. Dotyczy to i usług cyfrowych oferowanych, i ram prawnych, które ich wprowadzenie umożliwiają. To świeże sprawy, z których wprowadzenie wielu przyspieszyła dopiero pandemia.

Modelowanie i przebieg cyfryzacji sektora zdrowia

Artur Józefiak, CEE Security Lead Accenture, ekspert i architekt digitalizacji, sięgnął do źródeł raportu Accenture. Rozmawiał z jego autorami, dotarł także do wywiadów zrealizowanych w Polsce. Jak podkreślał, wg autorów analizy, kluczową sprawą jest właściwe przestrojenie cyfryzacji w służbie zdrowia. Powinno ono być  ukierunkowane na cztery osie. Po pierwsze, właściwej, dostosowanej do grupy, kontekstu cyfryzacji – w elastyczny sposób obsługującej różne grupy/ Po drugie, budowania zaufania poprzez cyfrową transparentność, możliwość zarządzania lub współzarządzania danymi, które udostępnia się kanałem cyfrowym. Po trzecie – jasno sformułowana, zrozumiała i akceptowana  wartość dla pacjenta z korzystania ze scyfryzowanych usług (np. szybciej, taniej), w tym – udostępnienia danych. I wreszcie – namaszczenie do roli promotorów takiej efektywnej cyfryzacji – lekarzy. Kwestie te w dużej mierze są uniwersalne dla transformacji cyfrowej innych sektorów.

Piotr Orzechowski, nasz współpanelista, jest prezesem zarządu spółki Infermedica, rozwijającej produkt typu symptom checker. To rozwiązania uczące się na podstawie przypadków klinicznych w USA i na całym świecie. Służy do wczesnej diagnozy i priorytetyzacji postępowania (triage’u). Raport Accenture wskazywał, że w ogólnym odwrocie od dotychczasowych form cyfryzacji, istnieją wyraźne wyjątki; należą do niej produkty tej kategorii. Znalazły one swoich odbiorców wśród digital natives, zorientowanych na samoobsługę, chętnych do korzystania z technologii. Ich właśnie dobre doświadczenie i optymizm co do usług cyfrowych popchnęły – odwrotnie niż cały rynek – jeszcze bardziej w ramiona cyfryzacji. Potwierdza to Piotr Orzechowski, który mówił, że zainteresowanie pacjentów i klientów, tworzących w oparciu o rozwiązanie nowe produkty wyraźnie rośnie. Okres pandemii spotęgował ten trend.

Compliance w praktyce cyfryzacji

Piotr Kaźmierczyk jest prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach compliance dla obszaru life sciences w kancelarii DZP.  Zwrócił  uwagę, że problem zaufania do cyfrowych rozwiązań pojawia się ze wzrostem świadomości użytkowników, rozbudzonej przez RODO. Nauczyło ono użytkowników nieufności do dzielenia się danymi z interfejsem cyfrowym. Poczucie przewagi wartości analogowej usługi medycznej nad cyfrową także się utrzymuje. Upowszechnione w ostatnim czasie teleporady raczej nie odwróciły tego trendu. A może – wręcz przeciwnie? Wydaje się, że pacjenci czekają tylko na powrót do dawnych form leczenia. Aby to zmienić, trzeba w ramach teleporady zapewnić dodatkową wartość, jakość. Na przykład poprzez wspomaganie lekarza rozwiązaniami diagnostycznymi, wspierającymi wywiad itp. Potrzebne są także regulacyjne ramy pozwalające na bezpiecznych zasadach wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

Kajetan Wojsyk, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Otwartych Danych Publicznych, Centrum e-Zdrowia zwrócił uwagę na konieczność zdrowego podejścia do ochrony danych. RODO powinno chronić osobę. Przez jej ochronę rozumieć należy także zapewnienie płynnego dostępu do rozwiązań nowoczesnych, w tym nowoczesnej medycyny. W innym wypadku adaptacja do przepisów i praktyka rozmijać się będą z duchem RODO. W kontekście usług cyfrowych, w szczególności w obszarze służby zdrowia lepiej, aby współgrały one z duchem otwartości, dostępności danych.

Uczestnicy online’owego panelu weszli też chętnie w dyskusję z publicznością. Spotkanie online nie stwarza tak dobrych możliwości jak spotkanie na żywo, ale dobry temat i mocne grono są gwarancją, że do takiej dyskusji dojdzie. W czasie naszego pierwszego spotkania także pojawiło się wiele takich ciekawych głosów. M.in. Dariusz Śpiewak, jeden ze współautorów e-ZLA (elektroniczne zwolnienie lekarskie) przypomniał jakie opory wywoływało ono początkowo u lekarzy. Dziś, po kilku pionierskich usługach tego typu funkcjonujących już na rynku, próba włączenia lekarzy do roli promotorów cyfryzacji może być łatwiejsza. Pojawił się także wątek AI, etycznego wymiaru jakości i transparentności algorytmów – szczególnie istotnego dla obszaru naszego zdrowia.

Zapraszamy na kolejne spotkania

Nasza dyskusja z pierwszego spotkania CXO HUB zaowocuje artykułami w ITwiz, które wybrane wątki pozwolą szerzej przedstawić.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu CXO HUB już w najbliższy czwartek 8 października. CXO HUB: Człowiek, kompetencje, cyfryzacja, w godz. 16:00 – 17:30 na platformie Teams.

Do zobaczenia w CXO HUB!

[box]
Podczas spotkania CXO HUB 1 października 2020 r. Artur Józefiak – CEE Security Lead Accenture, ekspert i architekt digitalizacji, przedstawił główne tezy raportu Accenture a następnie dyskutował je w panelu, do którego zaproszenie przyjęli:
Paweł Kaźmierczyk – Prawnik, Life Sciences Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Piotr Orzechowski – Prezes Zarządu, Infermedica
Andrzej Osuch – Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED
Kajetan Wojsyk – Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Otwartych Danych Publicznych, Centrum e-Zdrowia[/box]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przeczytaj też:

Przeczytasz w 5 min
0

8 trendów zmieniających firmy turystyczne

Przeczytasz w 5 min Najistotniejsze trendy, które będą miały znaczenie w turystyce w 2019 roku są znane od kilku lat. W chwili obecnej obserwujemy jednak ich masową adopcję. Są to: rezerwacje online, kanały mobilne, Experiences – sprzedaż lokalnych wycieczek i aktywności, automatyzacja procesów back-office, API Economy, analiza danych w czasie rzeczywistym, Artificial Intelligence, biuro bez laptopa i oczywiście bezpieczeństwo.

Przeczytasz w 9 min
0

Euroclear jako Facebook rynków kapitałowych

Przeczytasz w 9 min Michał Paprocki, CTO w Euroclear, prowadzi – od strony technologicznej – transformację cyfrową czołowej instytucji europejskiego rynku kapitałowego. Ambitna wizja zmienia depozyt papierów wartościowych w platformę pośredniczącą dla klientów, dostarczającą im cyfrowe usługi, adaptującą do tego ekosystemu innowacje kreowane przez FinTechy i zapewniającą dostępność i bezpieczeństwo wpisane w etos tej instytucji.  Twój transfer z funkcji […]

Przeczytasz w 6 min
0

LUX MED: Priorytetem dla nas stało się jak najszybsze wyskalowanie bezpiecznej opieki medycznej

Przeczytasz w 6 min Z Tomaszem Garbowskim, członkiem zarządu LUX MED odpowiedzialnym za Pion Informatyki i Projektów rozmawiamy o tym, jak na stan epidemii w Polsce reaguje sektor ochrony zdrowia; czy można było się przygotować na taką sytuację; czym różni się od innych sytuacji kryzysowych; z jakimi, największymi problemami musiał sobie poradzić LUX MED i w jaki sposób tego dokonano oraz jakie cele stawia dziś biznes przed IT.

Dziś tam gdzie jest cyfrowe terra incognita są członkowie CXOHUB, którzy są pionierami cyfryzacji, transformacji do nowej gospodarki (new normal).

Zapraszam do udziału,
Szymon Augustyniak

Misja, wizja i wartości CXO HUB

 • CXO HUB powstało, aby zgromadzić najlepszych menedżerów i ekspertów w zakresie szeroko pojętej cyfrowej zmiany.
 • Misją społeczności CXO HUB jest promowanie wiedzy oraz sylwetek jej członków na arenie polskiej oraz międzynarodowej.
 • Społeczność CXO HUB stanie się widoczną, słyszalną siłą w dyskursie o przyszłości i standardach w zakresie zastosowań nowych technologii.

Zdobywaj kontakty, buduj relacje

CXO HUB:

 • wspiera budowę wizerunku merytorycznej i doświadczonej firmy
 • zapewnia oryginalne, inteligentne formaty budowania relacji
 • tworzy zaangażowaną i aktywną społeczność
 • buduje i dystrybuuje unikalny content dla publiczności
 • zapewnia przestrzeń do budowy kontaktu, relacji i wpływu

Dołącz do nas!

Formuła CXO HUB jest etyczna w wymiarze moralnym, obiektywna w wymiarze poznawczym oraz neutralna w wymiarze relacji z rynkiem.

Dołącz do naszej społeczności w serwisie LinkedIn

 

Dla kogo jest CXO HUB:

 • CIO polskich przedsiębiorstw
 • szefowie IT
 • liderzy największych firm w Polsce
 • decydenci zakupu rozwiązań informatycznych